ДОКУМЕНТИ

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

БАЛАНС НА БЮДЖЕТ ЗА 2018г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - ДГ "Слънце" 01.01-31.12.2017г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - ДГ "Слънце" 01.01-30.06.2017г.

Списък на приетите деца в 1-ва възрастова група родени 2014г. в ДГ "Слънце"

Протокол за класиране на деца за прием 1-ва възрастова група в ДГ "Слънце"

Лицензирани доставчици на социални услуги.

Критерии за класиране на деца за I-ва група в ДГ "Слънце"

Етичен кодекс

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ДГ "СЛЪНЦЕ"

БЮДЖЕТ ЗА 2017г.

Стратегия за развитие на детската градина  2016 - 2020г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - ДГ "Слънце"

Бюджет с тримесечно разпределение 2016г.