ОБУЧЕНИЯ
 
1. Тема на обучението:  
 
3. Период на провеждане:
 
4. Начален и краен час:
 
5. Наименование на обучителната организация:
 
6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: